Stravování

Jídelna s kuchyní je nově rekonstruovaná budova v sousedství DM. Výběr stravy je možný v případě oběda ze dvou jídel. Jídelníček je k dispozici v papírové podobě na DM i v prostoru jídelny, rovněž je k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.jidelna.sps-br.cz

Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava dle zákona 561/2004, §117, odst 1, písm.b (školský zákon), v platném znění.

Platba za ubytování na DM včetně celodenní stravy ve školní jídelně se provádí převodním příkazem za celý i započítaný měsíc na číslo účtu 35-7123910217/0100, Komerční banka Bruntál. Při platbě je dále nutno uvést: číslo čipové karty žáka jako variabilní symbol, dále konstantní symbol 0308.

Každou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc (první převod už do 20. srpna).

V případě, že platba neproběhne včas, student nebude mít aktivovanou čipovou kartu k identifikaci v jídelně a vystavuje se riziku nevydání stravy.


Internet

Platba za připojení k internetu probíha vždy v půli měsíce a částka je vybírána přímo od studentů v hotovosti. Slouží k rozšíření a dalšímu zdokonalení sítě a vybavenosti na DM.


Kontaktujte nás

Veškeré informace o svých dětech můžete získat v průběhu celého týdne. Své dotazy,  prosím,  směřujte spíše na odpoledne z důvodu zajištění služeb po skončení výuky ve škole. Telefon DM je 555 559 712.

27.1. 2011

Zrychlení na 50Mb/s.

Dne 27. 1. 2011 došlo k navýšení rychlosti připojení k internetu. Tato okolnost nebude mít vliv na měsíční vybíranou částku za PC.11.11. 2010

Nabídka pro volný čas

Nabízíme zapůjčení PC z majetku školy, připojení k internetu je možné na všech pokojích.6.9. 2010

Informace pro studenty

I v průběhu prázdnin je možné podat přihlášku k ubytování, nejlépe poštou na adresu školy.10.6. 2010

Spuštěn nový web!

Studenti Erik Ondruš a Jakub Kadlčík pro internát vytvořili nové www stránky.
Připravujeme
  • chystáme další   výtvarné dílny pro žákyně IV. patra s p.Urbanovou


Beseda na téma Láska, sex a AIDS se uskuteční dne 18. 12 v 18.30 hod. Akce je určena pro všechny žáky, ubytované v DM.