Příležitostná činnost

Příležitostná činnost je oblast volného času, ve které vstupuje konkrétní kolektiv výchovných pracovníků, nebo i samostatný vychovatel - pověřená osoba, která je zároveň garantem konkrétního programu.
Tato činnost je obvykle předem schválena na radě vychovatelů a aktivita je dále hodnocena především z pohledu přínosu pro práci výchovné skupiny, kolektivu, stejně jako celého domova mládeže. Schválené příležitostné aktivity směřují do oblasti odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. V jaké podobě je tato činnost realizována v Domově mládeže Střední průmyslové školy? Jedná se především o samostatné paterní aktivity, besedy, apod. Ve školním roce 2009/10 jsme realizovali: Návštěva motokárové haly Akce bowling (opakovaně, dle pater) Mezipaterní turnaj ve florbale Beseda s městským strážníkem o prevenci (I. a II. patro) Beseda s městským strážníkem o prevenci (III. A IV. patro) Do konce školního roku hodláme dále uskutečnit: Prohlídka policejního vozu Turnaj ve florbale Seznámení žáků I. ročníků s okolím města Dle možností a zájmu zajistíme dále aktivitu, která se nabízí v rámci města: Návštěva horolezecké stěny

wellnessfotbal

27.1. 2011

Zrychlení na 50Mb/s.

Dne 27. 1. 2011 došlo k navýšení rychlosti připojení k internetu. Tato okolnost nebude mít vliv na měsíční vybíranou částku za PC.11.11. 2010

Nabídka pro volný čas

Nabízíme zapůjčení PC z majetku školy, připojení k internetu je možné na všech pokojích.6.9. 2010

Informace pro studenty

I v průběhu prázdnin je možné podat přihlášku k ubytování, nejlépe poštou na adresu školy.10.6. 2010

Spuštěn nový web!

Studenti Erik Ondruš a Jakub Kadlčík pro internát vytvořili nové www stránky.
Připravujeme
  • chystáme další   výtvarné dílny pro žákyně IV. patra s p.Urbanovou


Beseda na téma Láska, sex a AIDS se uskuteční dne 18. 12 v 18.30 hod. Akce je určena pro všechny žáky, ubytované v DM.