Spontánní aktivity

Spontánní aktivity tvoří část volnočasových aktivit, které jsou poněkud nepřesným překladem celosvětového trendu, označovaného jako „Open door“, čili „otevřené dveře“.
Tyto aktivity respektují součastný trend mladé generace v přístupu k volnému času, jistým odstupem k organizovanosti a přímým zásahům pedagoga. Volný vstup, vědomí „nízkého prahu“, dosahu zajímavé a smysluplné činnosti dle aktuální potřeby a omezení pouze rozsahem práce domova mládeže dává příležitost jinak neoslovené cílové skupině, která není organizována jinak a nalézá své uplatnění právě ve spontánní činnosti. V jaké podobě je tato činnost realizována v Domově mládeže Střední průmyslové školy? Jedná se především o volnočasovou místnost v přízemí DM, kde je k dispozici: Stolní fotbálek Šipkový automat Stolek karetních her Boxovací pytel – rukavice k zapůjčení v hl. vychovatelně V prostoru IV. patra nabízíme další možnost aktivit: Stolní tenis – pálky a míčky k zapůjčení v hl. vychovatelně Další, velmi oblíbenou a hojně využívanou možností je dále: Posilovna Podporujeme dále zápůjčkou a dozorem vychovatele: Síť a míč pro volejbal na asfaltovém hřišti Pomůckami pro sálovou kopanou Přístup do hudební zkušebny Do příslušné kategorie dále spadá: Využití počítače přímo v pokoji ubytovaného studenta K poslednímu jmenovanému je potřeba počítat s dodatkem zákonného zástupce, který dává souhlas s využitím PC do předem stanovené doby. Tato je dále uvedena na vstupní vizitce do pokoje studenta a je kontrolována službu konajícím vychovatelem. Za využití PC a připojení k síti je účtován poplatek.

stolni fotbalposilovna

27.1. 2011

Zrychlení na 50Mb/s.

Dne 27. 1. 2011 došlo k navýšení rychlosti připojení k internetu. Tato okolnost nebude mít vliv na měsíční vybíranou částku za PC.



11.11. 2010

Nabídka pro volný čas

Nabízíme zapůjčení PC z majetku školy, připojení k internetu je možné na všech pokojích.



6.9. 2010

Informace pro studenty

I v průběhu prázdnin je možné podat přihlášku k ubytování, nejlépe poštou na adresu školy.



10.6. 2010

Spuštěn nový web!

Studenti Erik Ondruš a Jakub Kadlčík pro internát vytvořili nové www stránky.




Připravujeme
  • chystáme další   výtvarné dílny pro žákyně IV. patra s p.Urbanovou


Beseda na téma Láska, sex a AIDS se uskuteční dne 18. 12 v 18.30 hod. Akce je určena pro všechny žáky, ubytované v DM.