Jak si zajistit ubytování?

Jak mám postupovat v případě zájmu o ubytování? Jsme připraveni přijmout nově příchozí žáky prvních ročníků. Co je podmínkou ubytování?

Vyplnění přihlášky stažené z internetu. V jiném případě Vám bude přihláška zaslána. Připravte si aktuální fotografii žáka.

Prostudujte si, prosíme, podmínky platby za ubytování a stravu.

Připravte si zálohovou platbu za pořízení čipové klíčenky (slouží k přístupu žáka do budovy DM a výdeji stravy).

Vyrozumění o přijetí bude zasláno poštou v termínu stanoveném ŘDM nebo předáno osobně v případě osobní návštěvy. V případě Vašich dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu 555 559 712. Přihlášku také můžete vyplnit a odevzdat přímo v domově mládeže v případě Vaší návštěvy.

Kde jsou žáci ubytovaní?

Domov mládeže vede studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností a volnočasových aktivit. Prostor je vyhrazen samostudiu, vztah vychovatel – student je založen na vzájemném respektu.

O chod a činnost se starají vychovatelé na jednotlivých pater, zajišťují výchovu, zázemí. Celková využitelná kapacita budovy je 106 míst.

Žáci školy jsou ubytováni zásadně v dvoulůžkových pokojích s balkonem. V pokoji je moderní nábytek, všechny pokoje mají plastová okna.

Součástí patra jsou i opravená sociální zařízení, studovny, čajová kuchyňka i klubovna.